กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3
2
ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
3
แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ)
สำหรับ 1.โรงเรียนปกติ 2.สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง
Download แบบที่ได้รับงบประมาณส่งให้กรมบัญชีกลางในการประกวดราคาวิธี e-Bidding
รายละเอียดแบบรูปรายการดังแนบ และหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559
แบบก่อสร้าง 46 รายการ ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/0B_3ORL_ZpvrkdjVlTTVuQWxzNHc?usp=...
4
แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง
ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง
Download แบบที่ได้รับงบประมาณส่งให้กรมบัญชีกลางในการประกวดราคาวิธี e-Bidding
รายละเอียดแบบรูปรายการดังแนบ และหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบก่อสร้าง 46 รายการ ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/0B_3ORL_ZpvrkZGZnRkMzektxUlE?usp=...
5
งานงบประมาณ / สูตรการคำนวณหาปริมาตรไม้
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย เมื่อ 21/10/16 »
สูตรการคำนวณหาปริมาตรไม้        

ในทางการค้า เราซื้อและขายไม้แปรรูปกันเป็นปริมาตรโดยมีหน่วยเป็น "ลูกบาศก์ฟุต"  หรือ "คิวบิคฟุต" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "คิว"

สูตรในการคำนวณ มี ให้เลือกใช้ 2 สูตร โดยจะเลือกใช้สูตรใดนั้น จะต้องดูที่หน่วยความยาวของไม้เป็นหลัก ว่าใช้หน่วยใดในการวัดความยาวของไม้

สูตรที่ 1 ใช้ในกรณีที่ ไม้แปรรูปวัดความยาวเป็น "ฟุต" (จะเป็น ไม้สัก และไม้นำเข้าจากอเมริกา) สูตรมีดังนี้ 

จำนวนแผ่น x หนา(นิ้ว) x  กว้าง(นิ้ว) x ยาว(ฟุต)  หาร ด้วย 144

ตัวอย่างเช่น  ไม้หนา  1” กว้าง 2” ยาว 6.5 ฟุต จำนวน 10 แผ่น คิดดังนี้

10 x 1 x 2 x 6.5/144 = 0.90 คิว (ลูกบาศก์ฟุต)

สูตรที่ 2
ใช้ในกรณีที่ ไม้แปรรูปวัดควมยาวเป็น "เมตร" (ไม้ ทุกชนิดที่ไม่ใช่ไม้สัก และไม้นำเข้าจากอเมริกา) สูตรมีดังนี้

จำนวนแผ่น x  หนา(นิ้ว) x  กว้าง(นิ้ว) x  ยาว(เมตร)  คูณ ด้วย 0.0228

ตัวอย่างเช่น  ไม้หนา 1” กว้าง 2” ยาว 2.00 เมตร จำนวน 10 แผ่น คิดดังนี้

10 x 1 x 2 x 2.00 x .0228 = 0.91 คิว(ลูกบาศก์ฟุต)
6
งานบุคคล / ตารางบัญชีเงินเดือนครู ปี 58
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย เมื่อ 22/05/15 »
หน้า: [1] 2 3